Project Description

  • Chương trình tiếng Anh hè được thiết kế đặc biệt giúp học viên tăng cường thời lượng tiếp xúc và sử dụng tiếng Anh trong dịp hè giúp đảm bảo sự tiến bộ vượt bậc về ngôn ngữ, tăng tốc tiếng Anh chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới.
  • Không chỉ được tăng cường tiếng Anh, học viên còn được khuyến khích sử dụng tiếng Anh để học tập, tìm hiểu, khám phá và trải nghiệm văn hóa các nước trên thế giới, giúp các em hình thành phông văn hoá và kiến thức nền dày dặn để vững vàng bước vào cuộc đời và hội nhập thế giới sau này.
  • Các hoạt động ngoại khóa được dạy bằng tiếng Anh và thiết kế đặc biệt cho từng lứa tuổi, phù hợp với nhận thức, khả năng ngôn ngữ và phát triển của từng đối tượng học viên ở các lứa tuổi khác nhau.
  • Các câu lạc bộ để vui chơi, hoạt động và tăng khả năng giao tiếp do các giảng viên nước ngoài hướng dẫn
Các Khóa Học