Các hoạt động ngoại khóa 

Ngoài các chương trình học, Thuha Academy còn chú trọng vào các hoạt động ngoại khóa nhằm gắn kết các thành viên, kích thích sự tư duy, cải thiện kĩ năng sống

Video hoạt động