Project Description

Chương trình Ngữ pháp Tiếng Anh cấp 2 được xây dựng thành một lộ trinh học tiếng Anh toàn diện bao gồm các ngữ pháp cơ bản dến nâng cao, giúp con hoàn toàn tự tin với mọi chủ điểm ngữ pháp. Trong từng cấp độ, các thông tin và kiến thức được lồng ghép xuyên xuốt quá trình học giúp học viên xây dựng được một nên tảng vững chắc. Chương trình đào tạo được Trung tâm thiết kế riêng dành cho học sinh THCS.

 

Kết thúc chương trình tiếng Anh các em có thể:

  • Bổ sung và xây dựng vốn từ vựng liên quan đến các chủ đề kinh tế, xã hội & quốc tế
  •  Giúp học sinh tiếp cận với các bài thi theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế, các bài thi học sinh giỏi cấp thành phố giúp học sinh từng bước làm quen và chuẩn bị cho chương trình học tiếng Anh nâng cao và lộ trình học tập vào trường chuyên, lớp chọn cấp 3.
  • Củng cố và sử dụng linh hoạt các cấu trúc, ngữ pháp.